Athlone Castle
Experience a magnificent immersive journey through history at Athlone Castle Visitor Centre and Museum, where you can test replica weapons, enjoy games from that era and take photographs dressed in period costumes.
 
 
Moydrum Castle
Moydrum Castle is a ruined castle situated in the locality of Moydrum, outside the town of Athlone, County Westmeath, Ireland.
 
 
Lough Ree
Lough Ree is a lake in the midlands of Ireland, the second of the three major lakes on the River Shannon. Lough Ree is the second largest lake on the Shannon after Lough Derg
 
 
Derryglad Folk & Heritage Museum
No trip to the midlands is complete without a visit to the Derryglad Folk & Heriatge Museum, which is hidden in south Roscommon in a land of lakes and rivers.
 
 
Nature trail walk
This nature trail walk starts at the rear of  Athlone Castle and is approx 5kms long. It is a looped bi-directional walk which takes you along the banks of the River Shannon and the old Athlone Canal.

Liên Hệ

Địa chỉ

Shannonside House,
Battery Rd,
West Lodge,
Athlone,
Co. Westmeath,
N37 HF67

Điện Thoại

+353 9064 94773

Email

info@shannonsidehouse.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 9064 94773

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách